"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 71           Năm 2009 Ngày 17 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14/12/2009 Chỉ thị số 25/2009/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14/12/2009 Quyết định số 4119/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 25-Ctr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 09
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30/11/2009 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc chuẩn bị hàng hóa, bình ổn thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 23
09/12/2009 Quyết định số 4101/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. 29
14/12/2009 Quyết định số 4128/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa lớn đường Kim Long – Láng Lớn, huyện Châu Đức. 33
14/12/2009 Quyết định số 4129/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu di dời hệ thống điện trung, hạ thế dọc theo Quốc lộ 51B từ Km82+000 đến Km84+600. 37
14/12/2009 Quyết định số 4130/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án lắp đặt hệ thống an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2009. 39
15/12/2009 Quyết định số 4132/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa lớn đường Xà Bang - Láng Lớn, huyện Châu Đức. 41
15/12/2009 Quyết định số 4133/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020. 45
15/12/2009 Quyết định số 4134/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án tuyến thoát nước chống ngập úng Ba Cu – Trương Công Định – Bàu Sen 3 thành phố Vũng Tàu. 47
15/12/2009 Quyết định số 4136/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản l, khoản 3, khoản 4, Điều 1 Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu vực cầu Bà Đáp sông Ray, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. 50
15,508,541 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner