"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 84           Năm 2010 Ngày 28 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24/12/2010 Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch triển khai đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đọan 2010 - 2020. 03
27/12/2010 Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23/12/2010 Quyết định số 3484/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 nguồn vốn ngân sách tỉnh, quỹ nhà ở xã hội và vốn trái phiếu Chính phủ. 32
24/12/2010 Quyết định số 3505/QĐ-UBND phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. 44
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27/12/2010 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá, bình ổn thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão và quý I năm 2011. 58
15,480,558 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner