"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2010 Ngày 23 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22/01/2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND phê duyệt “Đề án chuyển dịch lao động nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020”. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20/01/2010 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 30
23/01/2010 Chỉ thị số 03/CT-UBND phối hợp hoạt động trong khu vực Biên giới biển, đảo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 37
08/01/2010 Quyết định số 25/QĐ-UBND uBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khu bệnh xá, nhà ở công vụ cho sĩ quan và trung đoàn dự bị động viên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 40
11/01/2010 Quyết định số 29/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch phát triển chế biến và tiêu thụ thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến 2015 và định hướng đến năm 2020. 48
11/01/2010 Quyết định số 30/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến 2015 và định hướng đến năm 2020. 50
11/01/2010 Quyết định số 31/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến 2015 và định hướng đến năm 2020. 52
11/01/2010 Quyết định số 39/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch điện lực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2009 – 2010 có xét đến 2015. 54
11/01/2010 Quyết định số 45/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2025. 56
11/01/2010 Quyết định số 46/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết qủa lựa chọn chủ đầu tư dự án khu đô thị mới HUD - Mỹ Xuân và khu đô thị mới HUD – Phú Mỹ huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 58
11/01/2010 Quyết định số 47/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011 – 2020 có xét đến 2025. 63
15,249,046 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner