"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06 + 07           Năm 2010 Ngày 08 tháng 2 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
08/01/2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2010. 03
19/01/2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ năm 2010. 12
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
11/01/2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở và hòa giải tranh chấp đất đai ở các xã, thị trấn. 15
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
14/01/2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự. 19
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11/01/2010 Quyết định số 38/QĐ-UBND công bố bổ sung thủ tục hành chính vào Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 24
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
11/01/2010 Quyết định số 50/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: hệ thống cấp nước xã Tân Lâm. 104
15/01/2010 Quyết định số 83/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 108
19/01/2010 Quyết định số 113/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch hồ Bút Thiền xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 112
22/01/2010 Quyết định số 219/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến các cụm công nghiệp phải di dời và các cụm công nghiệp phải hủy bỏ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 116
15,251,539 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner