"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2010 Ngày 05 tháng 3 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30/12/2009 Quyết định số 85/2009/QĐ-UBND ban hành chương trình đào tạo 150 thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài giai đoạn 2010 – 2015. 03
04/02/2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính thu tiền sử dụng đất (giao đất không thông qua hình thức đấu giá) để sử dụng vào mục đích làm trụ sở làm việc của Công ty Công trình Đô thị huyện Tân Thành tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25/01/2010 Quyết định số 225/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 nguồn vốn ngân sách tỉnh. 17
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25/01/2010 Quyết định số 257/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn năm 2010 của Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 20
25/01/2010 Quyết định số 258/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án quy hoạch tổng thể phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2010. 33
27/01/2010 Quyết định số 268/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng hệ thống thoát nước đô thị Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020. 45
28/01/2010 Quyết định số 276/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Thiên Tân tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 56
08/02/2010 Quyết định số 430/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển Công ty lâm viên cây xanh thành phố Vũng Tàu thành Công ty cổ phần. 59
15,249,115 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner