"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2010 Ngày 10 tháng 3 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22/02/2010 Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND về việc tổ chức khảo sát, điều tra hộ dân có mức thu nhập từ trung bình trở xuống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03
11/02/2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND về việc phân giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010. 05
22/02/2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND về việc ban hành nâng mức chế độ trợ cấp cho đối tượng đang nuôi dưỡng tại các Cơ sở Bảo trợ xã hội và Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. 07
08/03/2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2010 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 11
08/03/2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn. 22
08/03/2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 32
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
22/02/2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2010 trên địa bàn huyện Đất Đỏ. 35
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
02/02/2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2010. 40
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12/02/2010 Quyết định số 497/QĐ-UBND bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 45
12/02/2010 Quyết định số 498/QĐ-UBND bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 48
12/02/2010 Quyết định số 499/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 49
12/02/2010 Quyết định số 500/QĐ-UBND sửa đổi một số thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 50
12/02/2010 Quyết định số 501/QĐ-UBND sửa đổi, bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 54
15,251,908 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner