"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2010 Ngày 18 tháng 3 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
11/03/2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân huyện Long Điền. 03
22/03/2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các chợ huyện Long Điền. 09
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12/03/2010 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ (28 tháng 3 năm 1935 – 28 tháng 3 năm 2010). 16
25/01/2010 Quyết định số 223/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí điều chỉnh “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2006 - 2015, định hướng đến năm 2020”. 18
22/02/2010 Quyết định số 518/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tuyến ống truyền tải Long Mỹ - Tam Phước. 25
04/03/2010 Quyết định số 552/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án quy hoạch vùng chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ gia cầm tập trung tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2008 – 2020. 28
09/03/2010 Quyết định số 574/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực du lịch thế giới tại Vũng Tàu - Việt Nam 2010. 38
16/03/2010 Quyết định số 663/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ và Chương trình hành động số 24/CTr-TU ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 26/NQ-TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 41
15,215,177 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner