"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2010 Ngày 08 tháng 4 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
10/03/2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06/04/2010 Quyết định số 877/QĐ-UBND thành lập Hội đồng tham định dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 25
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
18/03/2010 Quyết định số 666/QĐ-UBND về việc phê duyệt các kế hoạch chi tiết ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đợt 2 - năm 2010. 28
15,251,666 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner