"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2010 Ngày 10 tháng 4 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15/03/2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ban hành chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về xây dựng và phát triển Côn Đảo đến năm 2015, có tính đến năm 2020. 03
17/03/2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND về việc ban hành nâng mức chế độ trợ cấp cho đối tượng đang nuôi dưỡng tại các Cơ sở Bảo trợ xã hội và Trung tâm Giáo dục Lao động và dạy nghề thuộc ngành Lao động Thương binh và Xã hội quản lý. 27
29/03/2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ban hành chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2010. 31
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
24/03/2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, cập nhật, chuyển xử lý văn bản đến, hồ sơ giải quyết công việc; soạn thảo, trình duyệt và ban hành văn bản đi trên mạng tin học tại các cơ quan phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 47
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
07/04/2010 Quyết định số 885/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Mãng cầu ta Bà Rịa - Vũng Tàu”. 62
15,276,649 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner