"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2010 Ngày 14 tháng 4 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22/02/2010 Quyết định số 519/QĐ-UBND uBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, phát triển lưới điện trung và hạ thế Khu trung tâm huyện Côn Đảo. 04
26/02/2010 Quyết định số 532/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán chi phí lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 núi Lớn - núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 10
26/02/2010 Quyết định số 533/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 đảo Gò Găng, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 13
01/03/2010 Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc thay đổi và bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 16
08/03/2010 Quyết định số 568/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán xây chòi canh gác lửa và bể chứa nước phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2009 – 2010 khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. 19
11/03/2010 Quyết định số 583/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước thị xã Bà Rịa năm 2010. 22
11/03/2010 Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Xuyên Mộc năm 2010. 24
11/03/2010 Quyết định số 585/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Châu Đức năm 2010. 26
11/03/2010 Quyết định số 586/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Long Điền năm 2010. 28
11/03/2010 Quyết định số 587/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước thành phố Vũng Tàu năm 2010. 30
11/03/2010 Quyết định số 588/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Tân Thành năm 2010. 32
12/03/2010 Quyết định số 636/QĐ-UBND về việc kiện toàn thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 34
15/03/2010 Quyết định số 646/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch liên hợp resort - thể thao tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 39
19/03/2010 Quyết định số 679/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch phát triển cây hồ tiêu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. 46
19/03/2010 Quyết định số 683/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch phát triển cây điều tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. 48
19/03/2010 Quyết định số 684/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch vùng sản xuất mãng cầu ta tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. 50
19/03/2010 Quyết định số 686/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch vùng sản xuất nhãn xuồng cơm vàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. 52
30/03/2010 Quyết định số 825/QĐ-UBND bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính chung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 54
30/03/2010 Quyết định số 826/QĐ-UBND sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính chung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành kèm theo Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Quyết định số 3181/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Công bố bổ sung thủ tục hành chính vào Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 57
15,248,046 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner