"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2010 Ngày 20 tháng 4 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01/04/2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ban hành quy định một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
19/03/2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2010 theo Nghị quyết Đảng bộ huyện. 19
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04/03/2010 Quyết định số 549/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện các dự án sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi năm 2010. 32
15/03/2010 Quyết định số 641/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu cung cấp vắc xin, vật tư, in ấn tài liệu phục vụ công tác tiêm phòng bắt buộc cho gia súc, gia cầm năm 2010. 34
16/03/2010 Quyết định số 658/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch năm 2010 dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 36
16/03/2010 Quyết định số 661/QĐ-UBND về việc phê duyệt qui mô, định mức đầu tư và kinh phí hỗ trợ thực hiện các mô hình, hoạt động khuyến nông - khuyến ngư năm 2010. 38
16/03/2010 Quyết định số 664/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2010 dự án phát triển sản xuất rau an toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2009 – 2010. 41
19/03/2010 Quyết định số 688/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch phát triển rau, hoa, cây cảnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. 43
19/03/2010 Quyết định số 690/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa hàng rào bảo vệ rừng khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu. 45
30/03/2010 Quyết định số 823/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 48
31/03/2010 Quyết định số 833/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phòng chống các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 52
31/03/2010 Quyết định số 835/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán lập đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. 54
19/04/2010 Quyết định số 939/QĐ-UBND về việc phê duyệt các kế hoạch chi tiết ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đợt 3 - năm 2010. 58
15,248,942 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner