"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2010 Ngày 01 tháng 5 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05/04/2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 79/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08/04/2010 Quyết định số 890/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án cải tạo, phát triển lưới điện trung và hạ thế khu trung tâm huyện Côn Đảo. 05
08/04/2010 Quyết định số 895/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch sinh thái Hồ Cốc tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc. 08
08/04/2010 Quyết định số 896/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Măng tây xanh. 16
12/04/2010 Quyết định số 904/QĐ-UBND về việc phê duyệt thể lệ hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2010 – 2011 tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. 19
12/04/2010 Quyết định số 905/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và nội dung mua sắm thiết bị chuyên dùng cho 12 Trung tâm văn hoá học tập cộng đồng và 02 Nhà văn hoá dân tộc năm 2010. 26
15/04/2010 Quyết định số 922/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm Giao thông vận tải. 31
15/04/2010 Quyết định số 928/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước đô thị vùng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 35
20/04/2010 Quyết định số 943/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch sinh thái rừng Thiên Sinh - Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 48
28/04/2010 Quyết định số 980/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 52
28/04/2010 Quyết định số 985/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: sửa chữa đường tuần tra bảo vệ rừng khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu năm 2010. 59
28/04/2010 Quyết định số 986/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: sửa chữa hai trạm quản lý bảo vệ rừng tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành và xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. 62
15,215,215 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner