"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2010 Ngày 10 tháng 5 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08/04/2010 Chỉ thị số 07/2010/CT-UBND về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2010 và những năm tiếp theo. 03
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
07/05/2010 Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện long điền trong năm 2010 và những năm tiếp theo. 07
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
06/05/2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Thành. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09/04/2010 Quyết định số 901/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng công chứng (Đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập). 19
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25/01/2010 Quyết định số 226/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo về quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 21
10/02/2010 Quyết định số 481/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 24
08/04/2010 Quyết định số 891/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình nước sạch nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 30
16/04/2010 Quyết định số 930/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Poulo Condor tại Bãi Vông, Cỏ Ống, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 40
04/05/2010 Quyết định số 1032/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Châu Đức, thuộc khu công nghiệp - đô thị Châu Đức, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 47
04/05/2010 Quyết định số 1034/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành. 52
04/05/2010 Quyết định số 1036/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng và nâng công suất nhà máy điện An Hội, huyện Côn Đảo. 59
15,247,904 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner