"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27           Năm 2010 Ngày 22 tháng 5 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29/04/2010 Chỉ thị số 09/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực hoạt động nạo vét khai thông đường thủy nội địa và vận chuyển, tiêu thụ đất, cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09/04/2010 Quyết định số 920/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng công chứng (Đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập). 06
13/04/2010 Quyết định số 915/QĐ-UBND bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được ban hành kèm theo Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 07
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
09/04/2010 Chỉ thị số 08/CT-UBND triển khai thực hiện những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trường kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 10
11/05/2010 Chỉ thị số 2762/UBND-VP “Về việc đính chính phụ lục giá đất năm 2010 trên địa bàn huyện Tân Thành ban hành kèm theo Quyết định số 81/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh”. 18
07/05/2010 Quyết định số 1095/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm 2010 – 2012”. 19
10/05/2010 Quyết định số 1108/QĐ-UBND việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Thiên Bình Minh tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. 28
10/05/2010 Quyết định số 1109/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Hải Thuận tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. 38
12/05/2010 Quyết định số 1128/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hộ tịch tại Ủy ban nhân dân huyện Long Điền và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Long Điền. 48
13/05/2010 Quyết định số 1137/QĐ-UBND về việc công nhận phường Phước Hưng đạt tiêu chuẩn văn hóa. 50
15/05/2010 Quyết định số 1152/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: kiên cố hoá kênh mương N4 và N5 hồ Suối Các, huyện Xuyên Mộc. 51
17/05/2010 Quyết định số 1162/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2010. 55
18/05/2010 Quyết định số 1166/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi sân khấu tìm hiểu Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 57
19/05/2010 Quyết định số 1181/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến năm 2020. 61
15,247,984 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner