"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2010 Ngày 02 tháng 6 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06/05/2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 cho dự án Nhà bảo tàng thuộc khu di tích lịch sử Côn Đảo. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19/04/2010 Quyết định số 940/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch rà soát đối tượng tâm thần nặng, lang thang có hành vi nguy hiểm đến gia đình và cộng đồng. 04
28/04/2010 Quyết định số 990/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm. 09
04/05/2010 Quyết định số 1009/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án khuyến ngư cho các hộ nghèo năm 2010. 13
17/05/2010 Quyết định số 1151/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị 97 công trình điện hạ áp nông thôn bàn giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (đợt 19). 16
19/05/2010 Quyết định số 1180/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng nhà công vụ giáo viên huyện Đất Đỏ. 18
20/05/2010 Quyết định số 1208/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Bệnh viện đa khoa thành phố Vũng Tàu. 22
20/05/2010 Quyết định số 1209/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án triển khai xây dựng website đăng ký cấp phép qua mạng tại Sở Công thương năm 2010. 27
20/05/2010 Quyết định số 1210/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công tác ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn III trong giáo dục mầm non của Sở Giáo dục và Đào tạo. 29
26/05/2010 Quyết định số 1348/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Suốì Nhỏ tại xã Bưng Riềng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 31
26/05/2010 Quyết định số 1349/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường vào khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. 34
26/05/2010 Quyết định số 1350/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế dịch vụ trong nông nghiệp, thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2010 - 2015. 39
28/05/2010 Quyết định số 1367/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Lộc An Xanh, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. 44
28/05/2010 Quyết định số 1368/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 50
31/05/2010 Quyết định số 1384/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án Truờng Trung học Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 61
15,252,120 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner