"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2010 Ngày 04 tháng 6 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06/04/2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ban hành quy định tạm thời về việc quản lý các dự án đầu tư du lịch sinh thái ở khu rừng 960 ha thuộc xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
01/03/2010 Quyết định số 539/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp hệ thống đường mòn du lịch sinh thái Vườn Quốc Gia Côn Đảo. 13
04/03/2010 Quyết định số 550/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch và kinh phí thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 15
05/03/2010 Quyết định số 561/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện việc lập các quy hoạch ngành Công thương năm 2010. 21
10/03/2010 Quyết định số 576/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 23
11/03/2010 Quyết định số 581/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí vận hành hệ thống thoát nước thành phố Vũng Tàu, thị xã Bà Rịa, huyện Tân Thành, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ, huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc năm 2010. 28
17/03/2010 Quyết định số 670/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện “Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 30
19/03/2010 Quyết định số 687/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 36
25/03/2010 Quyết định số 790/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2010 một số chương trình, đề án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương. 40
20/04/2010 Quyết định số 944/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước. 45
27/04/2010 Quyết định số 967/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung 1/10.000 thành phố Vũng Tàu, chuyển vị trí trung tâm hành chính – chính trị thành phố Vũng Tàu từ khu vực trung tâm cũ (phường 1) về khu vực trung tâm mới tại phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 47
28/04/2010 Quyết định số 994/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc sát trùng, trang bị bảo hộ lao động thực hiện kế hoạch vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 49
28/05/2010 Quyết định số 1369/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cảng thủy nội địa tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 51
28/05/2010 Quyết định số 1370/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hạng mục: đường dây trung thế 22kV và 02 trạm biến áp 03 pha 750kVA,400kVA-22/0,4kV. 57
15,523,605 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner