"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2010 Ngày 06 tháng 6 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28/05/2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND quy định thời gian và cơ chế phối hợp để cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 04
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04/05/2010 Quyết định số 1027/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu xử lý rác năm 2010 của công ty Môi trường. 19
28/05/2010 Quyết định số 1375/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật: mua sắm trang thiết bị dạy nghề năm 2010. 22
31/05/2010 Quyết định số 1376/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Trường Mầm non Kim Dinh, thị xã Bà Rịa. 25
31/05/2010 Quyết định số 1377/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Trường Trung học Phổ thông liên xã Phước Hưng – Phước Tỉnh, huyện Long Điền. 29
31/05/2010 Quyết định số 1381/QĐ-UBND về việc quy định cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Công báo - Tin học trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 33
01/06/2010 Quyết định số 1387/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: khoanh nuôi phục hồi rừng và bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Côn Đảo thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2009. 35
01/06/2010 Quyết định số 1388/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế dự toán trồng rừng, chặm sóc và bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2010. 39
02/06/2010 Quyết định số 1392/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất 4,011,7 m2 tại số 242 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu. 41
02/06/2010 Quyết định số 1393/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: sửa chữa trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. 43
02/06/2010 Quyết định số 1394/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình mở rộng các phòng thí nghiệm Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 47
04/06/2010 Quyết định số 1420/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính đối với Đại lý bán lẻ xăng dầu Vinh Sơn thuộc Doanh nghiệp tư nhân Vinh Sơn, địa chỉ: khóm Vĩnh Bình, xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 49
04/06/2010 Quyết định số 1421/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm trang thiết bị dạy nghề năm 2010. 51
04/06/2010 Quyết định số 1424/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí hỗ trợ việc đổi mới công nghệ và thiết bị của Xí nghiệp Chế biến Thủy sản Xuất khẩu 1 thuộc Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 53
07/06/2010 Quyết định số 1426/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: dự án đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Mỹ I. Công trình: hàng rào đoạn từ đường số 16 đến đường số 17 (từ TD16 + 15,5 đến TD3-15,5). 55
08/06/2010 Quyết định số 1437/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: nâng cao năng lực cho cán bộ khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu và nhận thức của cộng đồng địa phương năm 2009, do quỹ bảo tồn rừng đặc dụng Cục Kiểm lâm tài trợ. 58
15,249,112 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner