"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2010 Ngày 12 tháng 6 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31/05/2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
31/05/2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Điền. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02/06/2010 Quyết định số 1391/QĐ-UBND về việc chuyển đổi chủ đầu tư dự án hạ tầng khu nhà ở cho công nhân trong khu công nghiệp. 18
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08/06/2010 Quyết định số 1435/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình đắp chống tràn các đoạn xung yếu trên đê Chu Hải. 20
08/06/2010 Quyết định số 1436/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi phục vụ Đông Xuân 2008 - 2009. 23
08/06/2010 Quyết định số 1439/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án kiên cố hóa kênh mương N4 và N5 hồ Suối Các, huyện Xuyên Mộc. 26
08/06/2010 Quyết định số 1441/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng 02 trạm quản lý bảo vệ rừng số 3 và số 6 khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. 29
08/06/2010 Quyết định số 1442/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa đường tuần tra bảo vệ rừng khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu năm 2010. 32
08/06/2010 Quyết định số 1455/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bảo vệ công trình hồ chứa nước Suối Giàu, huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 35
08/06/2010 Quyết định số 1456/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho các xã đặc biệt khó khăn tại các huyện: Châu Đức và Xuyên Mộc thuộc Chương trình 135 giai đoạn II. 55
09/06/2010 Quyết định số 1460/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án mở rộng và nâng công suất nhà máy điện An Hội, huyện Côn Đảo. 58
09/06/2010 Quyết định số 1466/QĐ-UBND về việc thành lập Hột đồng thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 62
15,251,426 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner