"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32           Năm 2010 Ngày 20 tháng 6 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02/06/2010 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2010 đến năm 2012. 03
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
10/06/2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ban hành quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Long Điền. 15
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
10/06/2010 Quyết định số 1468/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: xử lý thấm mang cống hồ chứa nước Suối Giàu, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 22
15/06/2010 Quyết định số 1477/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bảo vệ công trình hồ chứa nước Đá Đen nằm trên địa phận huyện Tân Thành và huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 25
15/06/2010 Quyết định số 1478/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bảo vệ công trình hồ chứa nước Lồ Ồ nằm trên địa phận huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 45
15,276,219 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner