"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 34           Năm 2010 Ngày 30 tháng 6 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15/06/2010 Quyết định số 1483/QĐ-UBND ban hành kế hoạch hành động về đa dạng sinh học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 03
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
07/06/2010 Quyết định số 1427/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: đường điện hạ thế và các trạm biến áp cấp điện ấp Phước Lộc, Phước Lâm, Phước Bình, Tân Phước xã Phước Hưng và xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 29
15/06/2010 Quyết định số 1476/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng hàng rào bảo vệ khu đầu mối và cầu giao thông qua hạ lưu tràn xả lũ hồ Đá Đen, thuộc huyện Tân Thành và Châu Đức. 33
23/06/2010 Quyết định số 1535/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân 02 xã Mỹ Xuân, Phước Hòa và Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Mỹ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành. 38
23/06/2010 Quyết định số 1536/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân xã Châu Pha, thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành. 42
24/06/2010 Quyết định số 1542/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo “Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. 46
28/06/2010 Quyết định số 1596/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng khu đất 50.830,7m2 thuộc khu quy hoạch nhà ở số 1 phía Đông đường 3/2, phường 10-11, thành phố Vũng Tàu. 49
28/06/2010 Quyết định số 1598/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát hàng hoá, giá cả trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 51
15,252,041 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner