"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35           Năm 2010 Ngày 07 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08/06/2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ban hành quy định về trình tự thủ tục công nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03
18/06/2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND về việc đổi tên Phòng Công thương thành Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 10
29/06/2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND về việc quy định chế độ trợ cấp đối với đối tượng sinh viên dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 12
01/07/2010 Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 15
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
02/07/2010 Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn huyện Long Điền. 32
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18/06/2010 Quyết định số 1515/QĐ-UBND cho phép thành lập văn phòng công chứng (Đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập). 35
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25/06/2010 Quyết định số 1590/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2010 – 2011 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 36
29/06/2010 Quyết định số 1601/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2010. 41
29/06/2010 Quyết định số 1602/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí chuẩn bị đầu tư công tác đo vẽ lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000, cắm mốc xác định phạm vi vùng bảo vệ, vệ sinh hồ chứa nước: hồ Châu Pha huyện Tân Thành, hồ Đá Bàng huyện Châu Đức và Đất Đỏ, hồ Đá Đen huyện Châu Đức và Tân Thành, hồ Suối Các huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 42
29/06/2010 Quyết định số 1603/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí chuẩn bị đầu tư công tác đo vẽ lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 cắm mốc xác định phạm vi vùng phụ cận và hành lang bảo vệ các hồ chứa nước: hồ Lồ Ồ và hồ Suối Môn, huyện Đất Đỏ, hồ Suối Giàu huyện Châu Đức và đập dâng Cầu Mới huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 45
29/06/2010 Quyết định số 1605/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: hỗ trợ cấp nước cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh theo Đề án 134 năm 2009. 48
30/06/2010 Quyết định số 1612/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí hỗ trợ việc đổi mới công nghệ và thiết bị năm 2010 của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Sang. 52
30/06/2010 Quyết định số 1616/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án: quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020. 54
05/07/2010 Quyết định số 1629/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan thuộc Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh. 58
15,248,911 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner