"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36           Năm 2010 Ngày 10 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02/07/2010 Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số quy định đối với chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06/07/2010 Quyết định số 1679/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ban hành kèm theo Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 05
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05/07/2010 Quyết định số 1654/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: dự án sửa chữa trạm kiểm dịch động vật Xà Bang. 08
05/07/2010 Quyết định số 1655/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải đoạn 1 (Km0+000 – Km1+898,03). 12
05/07/2010 Quyết định số 1656/QĐ-UBND về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch năm 2010 dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 19
05/07/2010 Quyết định số 1657/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch thủy lợi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020. 21
05/07/2010 Quyết định số 1658/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. 23
05/07/2010 Quyết định số 1659/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải đoạn 6 (Km14+424,98 – Km15+561,31). 25
06/07/2010 Quyết định số 1661/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học Cơ sở Hàn Thuyên, thành phố Vũng Tàu. 32
06/07/2010 Quyết định số 1678/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Phước Hải 3, huyện Đất Đỏ. 37
07/07/2010 Quyết định số 1680/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị xã Bà Rịa. 43
07/07/2010 Quyết định số 1682/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phú Mỹ I. Hạng mục: di dời đường dây trung, hạ thế và các trạm biến áp để phục vụ thi công đường số 16. 46
07/07/2010 Quyết định số 1683/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 50
07/07/2010 Quyết định số 1684/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xử lý thấm mang cống hồ chứa nước Suối Giàu huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 53
07/07/2010 Quyết định số 1685/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công tác triển khai văn phòng điện tử tại Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 56
15,247,828 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner