"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 38           Năm 2010 Ngày 24 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
14/07/2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 6 tháng cuối năm 2010. 04
14/07/2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2010. 11
14/07/2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. 13
14/07/2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND về chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh. 15
14/07/2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh giá bán điện trên địa bàn huyện Côn Đảo. 16
14/07/2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai và lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu. 18
14/07/2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND về việc ban hành quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 23
14/07/2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2011. 25
14/07/2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí cộng tác viên và cán bộ chuyên trách chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em. 26
14/07/2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND về chế độ ưu đãi đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 28
14/07/2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND về việc phê duyệt đề án tái định cư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn năm 2010 – 2015. 31
14/07/2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND về mức chuẩn nghèo mới của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 – 2015. 33
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05/07/2010 Quyết định số 1653/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Đường I, khu quy hoạch dân cư Ngọc Hà, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 35
06/07/2010 Quyết định số 1677/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 13 Điều 1 Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 40
07/07/2010 Quyết định số 1681/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành. 42
08/07/2010 Quyết định số 1694/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa hai trạm quản lý bảo vệ rừng tại xã Tóc Tiên, huyện Tân thành và xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. 46
14/07/2010 Quyết định số 1717/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật: sửa chữa giảng đường Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu. 49
19/07/2010 Quyết định số 1726/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án Trường Trung học Phổ thông Bà Rịa, thị xã Bà Rịa. 52
19/07/2010 Quyết định số 1727/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2010 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 54
15,247,966 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner