"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39           Năm 2010 Ngày 30 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21/07/2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ban hành quy định trình tự, thủ tục kiểm kê bắt buộc hiện trạng khuôn viên nhà, đất và tài sản gắn liền trên đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
26/07/2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 13
26/07/2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 22
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05/07/2010 Quyết định số 1660/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường Bình Giã, phường 8, thành phố Vũng Tàu. 26
16/07/2010 Quyết định số 1725/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn Maxco Việt Nam. 32
19/07/2010 Quyết định số 1728/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị âm nhạc, thiết bị thực hành và thiết bị dùng chung năm 2010 của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh. 34
19/07/2010 Quyết định số 1731/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng mới trạm quản lý bảo vệ rừng tại Hòn Tre Lớn, Hòn Tre Nhỏ, Hòn Bà, Hòn Tài, Hòn Cau, Hòn Bảy Cạnh và sửa chữa, nâng cấp trạm quản lý bảo vệ rừng tại Cỏ Ống, Cơ Động và Bến Đầm thuộc Vườn Quốc Gia Côn Đảo. 38
20/07/2010 Quyết định số 1735/QĐ-UBND về việc bổ sung và thay đổi thành viên Ban chỉ huy thống kê xác định mức độ thiệt hại về kinh tế và môi trường do Công ty CPHH Vedan gây ra. 43
20/07/2010 Quyết định số 1737/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Bà Rịa đến năm 2020. 46
21/07/2010 Quyết định số 1742/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án nhà công vụ giáo viên khu vực Long Hải - Phước Tỉnh, huyện Long Điền. 58
15,252,083 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner