"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 42           Năm 2010 Ngày 15 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
10/08/2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế mẫu công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu và của các Ủy ban nhân dân phường, xã. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
06/08/2010 Quyết định số 1857/QĐ-UBND về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và xếp loại kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc doanh nghiệp nhà nước năm 2009 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 13
09/08/2010 Quyết định số 1864/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán. 17
11/08/2010 Quyết định số 1866/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân 2 xã Sông Xoài và Tân Hải thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành. 19
11/08/2010 Quyết định số 1868/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, dự án: Đền thờ liệt sỹ Châu Đức. 23
11/08/2010 Quyết định số 1869/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tôn tạo di tích chùa Núi Một huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 28
11/08/2010 Quyết định số 1913/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, dự án: Trung tâm Hành chính huyện Đất Đỏ. Hạng mục: hệ thống mạng LAN khối Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, hội trường và Văn phòng tiếp nhận giao trả hồ sơ huyện Đất Đỏ. 32
12/08/2010 Quyết định số 1923/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị mới dầu khí Vũng Tàu tại phường 10 và phường 11, thành phố Vũng Tàu. 37
12/08/2010 Quyết định số 1925/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí chuẩn bị đầu tư công trình: xây dựng nhà quản lý đập dâng Cầu Mới, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 49
12/08/2010 Quyết định số 1930/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập đề án ''Thí điểm sử dụng năng lượng mặt trời trong chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu''. 52
12/08/2010 Quyết định số 1936/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng: đường vào khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 mở rộng, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 59
15,249,135 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner