"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 44           Năm 2010 Ngày 22 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13/08/2010 Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý hoạt động giết mổ, mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm của gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03
13/08/2010 Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng cơ bản công trình bưu chính viễn thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 24
16/08/2010 Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp khó khăn cho người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng không thuộc đối tượng quy định tại Điều 1, Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 26
16/08/2010 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí cộng tác viên và cán bộ chuyên trách chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 28
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12/08/2010 Quyết định số 1924/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí chuẩn bị đầu tư Công trình: sửa chữa, nâng cấp nhà quản lý hồ chứa nước Đá Bàng, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 30
12/08/2010 Quyết định số 1928/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí chuẩn bị đầu tư công trình: thay mới 04 cửa van công trình Đập Thầu, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 33
12/08/2010 Quyết định số 1929/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch số 4 thị xã Bà Rịa (giai đoạn 2 từ Hương lộ 10 đến đường Trường Chinh). 35
16/08/2010 Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án nhà công vụ giáo viên Trường Trung học Phổ thông Hắc Dịch, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành. 40
16/08/2010 Quyết định số 1968/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Trường Trung học Cơ sở Tân Phước, huyện Tân Thành. 44
17/08/2010 Quyết định số 1995/QĐ-UBND về việc: công bố dịch bệnh Tai xanh ở heo (Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở heo – PRRS) trên địa bàn xã Phước Hưng - huyện Long Điền. 48
17/08/2010 Quyết định số 1997/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư Long Sơn tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. 50
18/08/2010 Quyết định số 1998/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Phước Tỉnh, huyện Long Điền. 57
15,276,508 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner