"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 45           Năm 2010 Ngày 28 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17/08/2010 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình (phần sửa chữa) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 04
17/08/2010 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 06
18/08/2010 Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 21
18/08/2010 Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo mức lương tối thiểu từ 01 tháng 01 năm 2010. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16/08/2010 Quyết định số 1967/QĐ-UBND sửa đổi thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Dân tộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 27
23/08/2010 Quyết định số 2068/QĐ-UBND về việc thay thế một số mẫu đơn, mẫu tờ khai và căn cứ pháp lý trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 30
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
18/08/2010 Quyết định số 2003/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án trụ sở Công an tỉnh tại thị xã Bà Rịa. 33
18/08/2010 Quyết định số 2004/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu và tổng mức đầu tư báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình trụ sở Công an phường 10, thành phố Vũng Tàu. 35
18/08/2010 Quyết định số 2012/QĐ-UBND cho phép Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chuyển tần số phát sóng phát thanh FM từ tần số 102,5 Mhz sang tần số 92 Mhz. 37
19/08/2010 Quyết định số 2013/QĐ-UBND về việc công bố dịch bệnh Tai xanh ở heo (Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở heo – PRRS) trên địa bàn xã Tân Hưng – thị xã Bà Rịa. 38
19/08/2010 Quyết định số 2014/QĐ-UBND về việc công bố dịch bệnh Tai xanh ở heo (Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở heo – PRRS) trên địa bàn thị trấn Ngãi Giao - huyện Châu Đức. 40
19/08/2010 Quyết định số 2016/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Kiểm tra Hàng hải. 42
20/08/2010 Quyết định số 2045/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đường Điện Biên Phủ nối dài phía Đông , thị xã Bà Rịa. 44
20/08/2010 Quyết định số 2046/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 48
20/08/2010 Quyết định số 2047/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy phép đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nuôi trồng Xuất khẩu Thủy hải sản Vinh Tín. 49
23/08/2010 Quyết định số 2070/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy phép đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Đạt Long. 51
23/08/2010 Quyết định số 2073/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình thu gom, xử lý và thoát nước thành phố Vũng Tàu. 53
15,276,868 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner