"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 48 + 49           Năm 2010 Ngày 09 tháng 9 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17/08/2010 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tái định cư tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu giai đoạn năm 2010-2015. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
06/06/2010 Quyết định số 2190/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí chuẩn bị đầu tư công trình: cứng hoá mái, mặt đập hồ Đá Bàng, huyện Châu Đức, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 79
06/06/2010 Quyết định số 2191/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí chuẩn bị đầu tư công trình: cứng hoá mái, mặt đập hồ Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 82
06/06/2010 Quyết định số 2192/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí chuẩn bị đầu tư công trình: cứng hoá mái, mặt đập hồ Tầm Bó, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 84
23/08/2010 Quyết định số 2074/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học Cơ sở Gò Cát, thị xã Bà Rịa. 87
27/08/2010 Quyết định số 2116/QĐ-UBND điều chỉnh chương trình công tác thanh tra năm 2010 của Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 91
27/08/2010 Quyết định số 2134/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán công trình: sửa chữa trụ sở làm việc các đội quản lý thị trường 4, 5, 6 thuộc Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 93
30/08/2010 Quyết định số 2141/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật: xây dựng nhà vệ sinh và hệ thống cấp nước sạch cho các trường học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 96
30/08/2010 Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Envo-Green Heavy Industry Việt Nam. 100
01/09/2010 Quyết định số 2151/QĐ-UBND về việc công bố dịch bệnh Tai xanh ở heo (Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở heo - PRRS) trên địa bàn xã Châu Pha, huyện Tân Thành. 102
01/09/2010 Quyết định số 2154/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vũng Tàu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 104
01/09/2010 Quyết định số 2156/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý, tổ chức và duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử về cải cách hành chính của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra internet ban hành kèm theo Quyết định số 3430/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 106
15,251,611 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner