"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 52           Năm 2010 Ngày 30 tháng 9 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
13/09/2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các cơ quan chuyên môn đối với các dự án trên địa bàn huyện Long Điền. 03
27/09/2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Long Điền. 10
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27/08/2010 Quyết định số 2133/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ tệ 1/500 Khu du lịch sinh thái tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 20
07/09/2010 Quyết định số 2198/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Balm - Cricket tại rừng phòng hộ xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 24
16/09/2010 Quyết định số 2276/QĐ-UBND về việc xác nhận các doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoàn thành khắc phục ô nhiễm môi trường. 28
16/09/2010 Quyết định số 2277/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Đội quản lý Thị trường số 9, huyện Đất Đỏ. 39
17/09/2010 Quyết định số 2302/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí hỗ trợ việc đổi mới công nghệ và thiết bị năm 2010 cho Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng. 43
20/09/2010 Quyết định số 2305/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua xe cứu thương chuyên dùng phục vụ công tác cho Bệnh viện Lê Lợi và Trung tâm Y tế thuộc Sở Y tế. 45
20/09/2010 Quyết định số 2306/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trạm kiểm lâm Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 55
20/09/2010 Quyết định số 2308/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung mục tiêu hỗ trợ nhà ở tại Quyết định số 4356/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2008 về việc phê duyệt điều chỉnh mục tiêu hỗ trợ nhà ở và cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh thuộc đề án hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 59
15,248,905 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner