"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 55           Năm 2010 Ngày 10 tháng 10 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
05/10/2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ban hành quy định cho các tổ chức và cá nhân thuê vỉa hè để xe 02 bánh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn thị xã Bà Rịa. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07/10/2010 Quyết định số 2454/QĐ-UBND sửa đổi một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 09
07/10/2010 Quyết định số 2455/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ban hành kèm theo Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 và Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 17
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08/09/2010 Quyết định số 2206/QĐ-UBND về việc điều chỉnh và thu hồi diện tích đất rừng tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc để đầu tư dự án Vườn thú hoang dã Safari sang dự án khu rừng thiên nhiên Hồ Đắng để 2 dự án thuận lợi đầu tư du lịch nghỉ dưỡng. 36
15/09/2010 Quyết định số 2249/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án số 15/PA-CCTN-QLN ngày 25 tháng 8 năm 2010 của Chi cục Quản lý Thủy nông về việc bảo vệ và hộ đê tuyến đê kè biển Phước Tỉnh trên địa bàn huyện Long Điền. 38
29/09/2010 Quyết định số 2398/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2010 – 2020. 53
30/09/2010 Quyết định số 2406/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Quản lý Thủy nông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 55
05/10/2010 Quyết định số 2425/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: Sửa chữa đường tuần ta bảo vệ rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. 59
15,251,584 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner