"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 56           Năm 2010 Ngày 15 tháng 10 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28/09/2010 Quyết định số 2372/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng, chống lụt, bão công trình hồ chứa nước Đá Bàng trên địa bàn huyện Đất Đỏ, Châu Đức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 02
28/09/2010 Quyết định số 2373/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng, chống lụt, bão công trình hồ chứa nước Xuyên Mộc trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 22
28/09/2010 Quyết định số 2374/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng, chống lụt, bão công trình hồ chứa nước Suối Giàu trên địa bàn huyện Châu Đức, Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 40
30/09/2010 Quyết định số 2407/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án thu gom và xử lý nước thải thị xã Bà Rịa. 60
07/10/2010 Quyết định số 2470/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư công trình: xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Phú Mỹ 1 công suất 2.500m3/ngày đêm (giai đoạn 1). 62
15,251,715 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner