"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 57           Năm 2010 Ngày 18 tháng 10 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
26/08/2010 Quyết định số 2106/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tuyến thoát nước chống ngập úng Ba Cu – Trương Công Định – Bàu Sen 3, thành phố Vũng Tàu. 02
28/09/2010 Quyết định số 2375/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng, chống lụt, bão công trình hồ chứa nước Đá Đen trên địa bàn huyện Tân Thành, Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 05
28/09/2010 Quyết định số 2376/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng, chống lụt, bão công trình hồ chứa nước Tầm Bó trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 23
28/09/2010 Quyết định số 2377/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng, chống lụt, bão công trình hồ chứa nước Suối Môn trên địa bàn huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 42
04/10/2010 Quyết định số 2416/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến năm 2010 (đợt 1). 61
15,215,149 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner