"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 58           Năm 2010 Ngày 20 tháng 10 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28/09/2010 Quyết định số 2378/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng, chống lụt, bão công trình hồ chứa nước Núi Nhan trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 02
28/09/2010 Quyết định số 2379/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng, chống lụt, bão công trình hồ chứa nước Gia Hoét trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 20
28/09/2010 Quyết định số 2380/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng, chống lụt, bão công trình hồ chứa nước Kim Long trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 38
08/10/2010 Quyết định số 2501/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu tích hợp dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính các xã, phường, thị trấn với hệ thống hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông cấp huyện, thị, thành phố của tỉnh. 56
11/10/2010 Quyết định số 2513/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân phường Phước Nguyên, thị xã Bà Rịa. 58
15,249,081 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner