"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 60           Năm 2010 Ngày 28 tháng 10 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
06/09/2010 Quyết định số 2179/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công – dự toán hạng mục điện chiếu sáng các tuyến đường số 9, 11, 12, 15, 16, 17 (Giai đoạn 2-2010) thuộc dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú Mỹ 1. 03
11/10/2010 Quyết định số 2512/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo kỹ năng sử dụng phần mềm mã nguồn mở cho cán bộ, công chức các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2010. 07
11/10/2010 Quyết định số 2514/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân phường Long Toàn, thị xã Bà Rịa. 14
11/10/2010 Quyết định số 2515/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân phường Long Hương, thị xã Bà Rịa. 18
11/10/2010 Quyết định số 2516/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân phường Kim Dinh, thị xã Bà Rịa. 22
11/10/2010 Quyết định số 2517/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng, thị xã Bà Rịa. 26
11/10/2010 Quyết định số 2518/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa. 30
11/10/2010 Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa. 34
11/10/2010 Quyết định số 2520/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân phường Long Phước, thị xã Bà Rịa. 38
11/10/2010 Quyết định số 2521/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân phường Long Tâm, thị xã Bà Rịa. 42
11/10/2010 Quyết định số 2523/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch Hồng Phúc tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. 46
12/10/2010 Quyết định số 2534/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu kho hậu cần cảng, dịch vụ logistis tại xã Mỹ Xuân và thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 54
13/10/2010 Quyết định số 2563/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án Tỉnh lộ 44A - giai đoạn 2 thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. 58
15,251,596 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner