"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 61           Năm 2010 Ngày 01 tháng 11 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24/09/2010 Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành. 04
11/10/2010 Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND về việc ban hành mức chuẩn nghèo của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015. 09
14/10/2010 Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định của Luật Xây dựng. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14/10/2010 Quyết định số 2585/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ban hành kèm theo Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 12
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05/10/2010 Quyết định số 2423/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu liên hợp Bệnh viện Đa khoa quốc tế Việt Mỹ tại xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. 20
08/10/2010 Quyết định số 2500/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí hỗ trợ Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 24
08/10/2010 Quyết định số 2507/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng trang web thông tin điện tử cho cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo. 25
11/10/2010 Quyết định số 2510/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công tác đào tạo nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho các cán bộ phường, xã của tỉnh. 27
11/10/2010 Quyết định số 2511/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư thiết bị hệ thống sản xuất chương trình thu qua vệ tinh tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 30
12/10/2010 Quyết định số 2526/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu đo vẽ lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000, cắm mốc xác định phạm vi vùng phụ cận và hành lang bảo vệ hồ chứa nước: Lồ Ô và hồ Suối Môn huyện Đất Đỏ, hồ Suối Giàu huyện Châu Đức và đập dâng Cầu Mới thuộc huyện Xuyên Mộc. 44
12/10/2010 Quyết định số 2527/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu đo vẽ lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000, cắm mốc xác định phạm vi vùng bảo vệ, vệ sinh hồ chứa nước: hồ Châu Pha huyện Tân Thành, hồ Đá Bàng huyện Châu Đức và Đất Đỏ, hồ Đá Đen huyện Châu Đức và Tân Thành, hồ Suối Các huyện Xuyên Mộc. 46
12/10/2010 Quyết định số 2528/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch số 1 thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. 48
12/10/2010 Quyết định số 2529/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá gieo tạo cây lâm nghiệp 02 năm tuổi giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 50
12/10/2010 Quyết định số 2530/QĐ-UBND về việc công bố luồng, tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 52
12/10/2010 Quyết định số 2531/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: sửa chữa hàng rào bảo vệ rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. 56
13/10/2010 Quyết định số 2557/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 61
15,251,729 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner