"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 62           Năm 2010 Ngày 04 tháng 11 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14/10/2010 Quyết định số 2587/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ban hành kèm theo Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03
14/10/2010 Quyết định số 2588/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ban hành kèm theo Quyết định số 2815/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 37
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13/10/2010 Quyết định số 2560/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đường vào trụ sở Ủy ban nhân dân phường 10, thành phố Vũng Tàu. 47
13/10/2010 Quyết định số 2564/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Đề án thí điểm sử dụng năng lượng mặt trời trong chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 53
14/10/2010 Quyết định số 2584/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Tượng đài Chiến thắng Bình Giã – giai đoạn 3. 55
15/10/2010 Quyết định số 2589/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng xác định giá trị căn nhà số 54 (số cũ là 63) đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu. 61
15,251,974 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner