"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 63           Năm 2010 Ngày 06 tháng 11 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26/08/2010 Chỉ thị số 14/2010/CT-UBND về việc nghiêm cấm các phương tiện hoạt động tại khu vực an toàn của các công trình dầu khí. 04
19/10/2010 Chỉ thị số 15/2010/CT-UBND về việc tổ chức cho ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập Tổ đoàn kết đánh bắt hải sản trên biển. 07
19/10/2010 Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ đoàn kết đánh bắt hải sản trên biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 12
19/10/2010 Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. 20
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19/10/2010 Quyết định số 2620/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất (giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng: Cửa hàng Dịch vụ 1 tại góc đường Nguyễn Thái Bình - Nguyễn Lương Bằng, phường 9, thành phố Vũng Tàu (diện tích: 500,3m2) cho Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (PVGAS). 30
19/10/2010 Quyết định số 2621/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất (giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng: Cửa hàng Dịch vụ 2 tại góc đường Nguyễn Thái Bình - Nguyễn Văn Cừ, phường 9, thành phố Vũng Tàu (diện tích: 736,6m2) cho Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (PVGAS). 32
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15/10/2010 Quyết định số 2590/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án thay thế các hố ga thu nước hiện hữu bằng hố thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới trên địa bàn tỉnh. 34
15/10/2010 Quyết định số 2591/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải đoạn 7 (Km15+561,31 – Km17+271,13). 36
15/10/2010 Quyết định số 2592/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phân khu hành chính dịch vụ Vườn Quốc Gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 38
15/10/2010 Quyết định số 2597/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: đường quy hoạch số 8 thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hạng mục công trình: đường dây trung thế và Trạm biến áp 3 pha 3x15kVA-22/0,4kV. 40
15/10/2010 Quyết định số 2600/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 4,1 ha tại đường 51B thành phố Vũng Tàu (giai đoạn 2). 44
15/10/2010 Quyết định số 2601/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án đường quy hoạch số 03 thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. 48
18/10/2010 Quyết định số 2605/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 50
19/10/2010 Quyết định số 2615/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình trụ sở Công an phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu. 56
20/10/2010 Quyết định số 2632/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 58
15,248,870 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner