"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 64           Năm 2010 Ngày 08 tháng 11 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25/10/2010 Quyết định số 2667/QĐ-UBND phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại năm 2011 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13/10/2010 Quyết định số 2558/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kinh phí phục vụ công tác bồi thường tại Quyết định số 4769/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 20
13/10/2010 Quyết định số 2565/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kinh phí phục vụ công tác bồi thường tại Quyết định số 4894/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 23
14/10/2010 Quyết định số 2568/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng, điều hành quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và “Vì người nghèo” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 26
15/10/2010 Quyết định số 2595/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 3 tuyến thoát nước chống ngập úng thị xã Bà Rịa. 28
18/10/2010 Quyết định số 2606/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán chi phí lập “Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng 2020”. 34
19/10/2010 Quyết định số 2616/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu 05 gói thầu mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch cúm A(H1N1) năm 2010 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 40
20/10/2010 Quyết định số 2633/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra các hoạt động khai thác, nạo vét luồng lạch có yếu tố tận thu vật liệu san lấp thuộc đường thủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 45
20/10/2010 Quyết định số 2634/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 20ha thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. 48
20/10/2010 Quyết định số 2635/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. 50
22/10/2010 Quyết định số 2664/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình: hệ thống xử lý chất thải rắn cho các Trung tâm Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 52
22/10/2010 Quyết định số 2666/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. 57
15,523,632 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner