"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 66           Năm 2010 Ngày 14 tháng 11 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22/10/2010 Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp về quản lý người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 03
02/11/2010 Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 15
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
26/10/2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND phê duyệt đề án đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Đất Đỏ giai đoạn 2010 - 2015. 18
26/10/2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ban hành quy chế thực hiện đề án đầu tư phát triển nông nghiệp huyện Đất Đỏ giai đoạn 2010 - 2015. 26
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
01/10/2010 Quyết định số 2412/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, dự án: Xây dựng khu nhà ở xây thô phục vụ tái định cư Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. 35
15/10/2010 Quyết định số 2598/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, dự án: đường số 5 – Khu quy hoạch dân cư Ngọc Hà, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 40
20/10/2010 Quyết định số 2628/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị dịch vụ Tóc Tiên tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 46
22/10/2010 Quyết định số 2657/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị xã Bà Rịa. 50
22/10/2010 Quyết định số 2658/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh nội dung gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc dự án xây dựng nhà vệ sinh và hệ thống cấp nước sạch cho các trường học trên địa bàn tỉnh. 52
22/10/2010 Quyết định số 2663/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Đoàn ca múa nhạc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 54
25/10/2010 Quyết định số 2671/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công an tỉnh tại thị xã Bà Rịa. 59
15,251,552 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner