"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 68           Năm 2010 Ngày 19 tháng 11 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18/11/2010 Chỉ thị số 16/2010/CT-UBND về thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
02/11/2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ban hành quy chế về mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân huyện và Liên đoàn Lao động huyện Đất Đỏ. 07
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
02/11/2010 Chỉ thị số 07/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14/10/2010 Quyết định số 2586/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 15
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29/10/2010 Quyết định số 2737/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí lắp đặt thiết bị điều chỉnh 2 cấp công suất để thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Châu Đức. 27
29/10/2010 Quyết định số 2738/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí lắp đặt thiết bị điều chỉnh 2 cấp công suất để thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Tân Thành. 29
29/10/2010 Quyết định số 2788/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đê Hải Đăng, phường 12, thành phố Vũng Tàu. 31
03/11/2010 Quyết định số 2832/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Công viên 30-4, phường Long Toàn, thị xã Bà Rịa. 36
04/11/2010 Quyết định số 2872/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí lắp đặt thiết bị điều chỉnh 2 cấp công suất để thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng trên địa bàn thị xã Bà Rịa. 41
04/11/2010 Quyết định số 2873/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án hệ thống cấp nước xã Cù Bị, huyện Châu Đức. 44
04/11/2010 Quyết định số 2877/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát giá cả, hàng hoá lưu thông dịp Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 48
08/11/2010 Quyết định số 2886/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án cải tạo sửa chữa các hạng mục tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh năm 2010. 53
15,215,136 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner