"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 69           Năm 2010 Ngày 22 tháng 11 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
12/11/2010 Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn huyện Long Điền. 03
12/11/2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và tổ chức mạng lưới cứu hộ tại các khu, điểm tham quan du lịch, các bãi tắm, hồ bơi trên địa bàn huyện Long Điền. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10/11/2010 Quyết định số 2942/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 nguồn vốn ngân sách tỉnh. 21
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02/11/2010 Quyết định số 2805/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực khoa học - công nghệ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 41
03/11/2010 Quyết định số 2834/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2010 - 2015. 42
05/11/2010 Quyết định số 2881/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường vào khu nhà ở đồi Ngọc Tước tại Bãi Sau, phường 8, thành phố Vũng Tàu. 46
05/11/2010 Quyết định số 2884/QĐ-UBND về việc hỗ trợ nguồn cân đối chi cải cách tiền lương ngân sách cấp huyện, xã năm 2010. 52
08/11/2010 Quyết định số 2929/QĐ-UBND phê duyệt phương án tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên đa dạng sinh học biển Vườn Quốc Gia Côn Đảo năm 2011. 54
09/11/2010 Quyết định số 2936/QĐ-UBND về việc cho phép tạm ứng vốn ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp dự trữ hàng hoá bình ổn giá thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão 2011. 56
10/11/2010 Quyết định số 2939/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chủ nhiệm thị xã Bà Rịa văn hóa. 58
15,523,643 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner