"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 72           Năm 2010 Ngày 30 tháng 11 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09/11/2010 Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ban hành quy định thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29/11/2010 Quyết định số 3145/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất dự án: Khu du lịch Sao Biển thuộc Khu du lịch sinh thái Hồ Cốc tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc (diện tích: 24.852,3 m2). 19
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15/11/2010 Quyết định số 3014/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Nhà bảo tàng Bà Rịa - Vũng Tàu. 21
16/11/2010 Quyết định số 3019/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học Phổ thông liên xã Phước Hưng - Phước Tỉnh, huyện Long Điền. 26
17/11/2010 Quyết định số 3028/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan Đảng, Đoàn thể của tỉnh năm 2010. 32
18/11/2010 Quyết định số 3031/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: Trường Trung học Cơ sở phường 2, thành phố Vũng Tàu. 34
18/11/2010 Quyết định số 3034/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 41
18/11/2010 Quyết định số 3035/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án trụ sở Đoàn ca Múa nhạc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 43
19/11/2010 Quyết định số 3038/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm trang thiết bị dạy nghề năm 2010 cho Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc Tỉnh đoàn. 47
19/11/2010 Quyết định số 3040/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường. 49
19/11/2010 Quyết định số 3044/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: đường quy hoạch số 8, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. 52
23/11/2010 Quyết định số 3056/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 57
15,251,708 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner