"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 73           Năm 2010 Ngày 01 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01/11/2010 Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án ''Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp'' trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16/11/2010 Quyết định số 3023/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2015. 13
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22/11/2010 Quyết định số 3050/QĐ-UBND về việc công bố hết dịch bệnh heo tai xanh trên địa bàn xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 24
22/11/2010 Quyết định số 3053/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án ứng dụng hệ thống chất lượng xây dựng vùng sản xuất nhãn xuồng đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 26
22/11/2010 Quyết định số 3054/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình sửa chữa kho vật tư bảo vệ thực vật của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật. 29
23/11/2010 Quyết định số 3058/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 32
23/11/2010 Quyết định số 3059/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông. 38
23/11/2010 Quyết định số 3065/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án hệ thống xử lý chất thải rắn cho các trung tâm y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 45
23/11/2010 Quyết định số 3066/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình cửa xả T3 Khu công nghiệp Phú Mỹ I. 49
23/11/2010 Quyết định số 3067/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án mở rộng mạng cấp nước các nhà máy nước hiện hữu. 52
23/11/2010 Quyết định số 3068/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đường khu quy hoạch dân cư xã Cù Bị, huyện Châu Đức. 56
23/11/2010 Quyết định số 3073/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án: cải tạo và phát triển lưới điện trung, hạ thế khu trung tâm huyện Côn Đảo. 60
15,251,918 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner