"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 82           Năm 2010 Ngày 21 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16/12/2010 Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011. 02
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22/12/2010 Quyết định số 3456/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc người cao tuổi Quốc tế tại rừng phòng hộ xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. 51
15,251,269 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner