"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2011 Ngày 05 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31/12/2010 Quyết định số 60/2010/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá thuê rừng phòng hộ để đầu tư xây dựng dự án Khu nghỉ dưỡng chăm sóc người cao tuổi quốc tế. 03
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
29/12/2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND về chương trình và kinh phí hoạt động năm 2011 của HĐND huyện Côn Đảo. 06
29/12/2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực thi pháp luật năm 2011. 08
29/12/2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2011. 12
29/12/2010 Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ đầu tư, xây dựng cơ bản và sự nghiệp kinh tế năm 2011. 17
29/12/2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND về việc phê duyệt đề án giảm nghèo huyện Côn Đảo giai đoạn 2011 - 2015. 30
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
22/12/2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Đăng ký quyỀn sử dụng đất huyện Long Điền. 32
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31/12/2010 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc thi hành Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2009 quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và Nghị định 109/2009/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2009 quy định tín hiệu xe được quyền ưu tiên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 40
24/12/2010 Quyết định số 3490/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền thuê đất đầu tư xây dựng: Trường Mầm non Chelsea tại xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Chen Si (diện tích 7.001,9m2). 43
24/12/2010 Quyết định số 3500/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền thuê đất đầu tư xây dựng: nhà ở và các công trình phúc lợi công cộng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Posco Việt Nam tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành (diện tích 12.423,3m2). 45
24/12/2010 Quyết định số 3501/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất: khu nhà ở C2 – Chí Linh phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tổng Công ty Khí. 47
29/12/2010 Quyết định số 3560/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 nguồn vốn ngân sách. 49
31/12/2010 Quyết định số 3581/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền thuê đất dự án: khai thác cát xây dựng tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Dũng (89.436m2). 57
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04/01/2011 Quyết định số 27/QĐ-UBND về việc bàn giao hệ thống cấp nước đường quy hoạnh P - Khu đô thị mới Phú Mỹ - huyện Tân Thành cho đơn vị quản lý vận hành. 59
15,246,333 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner