"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2011 Ngày 18 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11/01/2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND về việc tăng cường công tác thống kê du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03
17/01/2011 Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12/01/2011 Quyết định số 122/QĐ-UBND ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (đợt 1). 11
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17/01/2011 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 34
01/01/2011 Quyết định số 19/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Bến Lội – Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Hạng mục: rà phá bom mìn, vật nổ. 37
04/01/2011 Quyết định số 25/QĐ-UBND về việc bàn giao hệ thống thoát nước đường quy hoạnh P - Khu đô thị mới Phú Mỹ - huyện Tân Thành cho đơn vị quản lý vận hành. 41
04/01/2011 Quyết định số 26/QĐ-UBND về việc bàn giao các hạng mục: nền mặt đường, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng thuộc dự án đường quy hoạnh P - Khu đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành cho đơn vị quản lý vận hành. 42
06/01/2011 Quyết định số 42/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch phát triển du lịch huyện Côn Đảo đến năm 2020. 43
10/01/2011 Quyết định số 106/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật Trường Trung học Cơ sở Bông Trang (giai đoạn 2), huyện Xuyên Mộc. 45
13/01/2011 Quyết định số 137/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua xe tô 07 chỗ ngồi phục vụ công tác cho Chi cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản. 50
14/01/2011 Quyết định số 152/QĐ-UBND152/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Tết trồng cây giai đoạn 2011 – 2013 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 52
14/01/2011 Quyết định số 153/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá cây Dó bầu phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 55
17/01/2011 Quyết định số 160/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án: hệ thống công trình phụ phục vụ du lịch sinh thái Vườn Quốc Gia Côn Đảo. 57
15,480,304 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner