"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2011 Ngày 26 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24/01/2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ban hành bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 02
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
04/01/2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Đất Đỏ. 08
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17/01/2011 Quyết định số 157/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn Cantech Vina. 40
17/01/2011 Quyết định số 159/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đường Ngô Quyền, phường 10, thành phố Vũng Tàu. 42
15,280,667 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner