"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2011 Ngày 01 tháng 2 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
25/01/2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ban hành mức thu thuế nhà, đất năm 2011 trên địa bàn huyện Long Điền. 03
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
21/01/2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn huyện. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25/01/2011 Quyết định số 247/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung Quyết định số 3505/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2010 về việc phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. 16
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19/01/2011 Quyết định số 165/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch chuyên ngành thoát nước thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc đến năm 2025. 18
19/01/2011 Quyết định số 166/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đường quy hoạch số 11 thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. 20
19/01/2011 Quyết định số 171/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập dự án cơ giới hóa nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2010 - 2013. 24
19/01/2011 Quyết định số 173/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: cải tạo, nâng cấp đường ven biển Vũng Tàu đi Bình thuận, đoạn Phước Thuận – Hồ Tràm. 27
20/01/2011 Quyết định số 180/QĐ-UBND việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh tại lô B khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh. 32
26/01/2011 Quyết định số 254/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ và thiết bị. 39
26/01/2011 Quyết định số 256/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạch chi tiết phát triển điện lực các huyện, thị xã, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020. 41
26/01/2011 Quyết định số 260/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch triển khai đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020. 49
15,538,599 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner