"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2011 Ngày 03 tháng 2 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26/01/2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá thóc tính thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
26/01/2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011 – 2015. 05
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19/01/2011 Quyết định số 170/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư Dự án: câu lạc bộ hưu trí, thành phố Vũng Tàu. 19
21/01/2011 Quyết định số 198/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức Khai hội Văn hóa - Du lịch tại thị xã Bà Rịa. 23
21/01/2011 Quyết định số 202/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: Trường Trung học Cơ sở phường 2, thành phố Vũng Tàu Khoản mục chi phí: chi phí thiết kế bổ sung. 25
21/01/2011 Quyết định số 205/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: Trường Tiểu học Long Tân, huyện Đất Đỏ. 28
21/01/2011 Quyết định số 209/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm trang thiết bị dạy nghề năm 2010 cho Trung tâm Giới thiệu việc làm - dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Châu Đức. 36
24/01/2011 Quyết định số 211/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 39
24/01/2011 Quyết định số 228/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu phần công việc còn lại của dự án cải tạo nâng cấp đường Phước Thắng, phường 12, thành phố Vũng Tàu. 41
25/01/2011 Quyết định số 232/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình sửa chữa, chống thấm và sơn lại nhà phía trước Sở Ngoại vụ. 44
25/01/2011 Quyết định số 249/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua xe ôtô phục vụ công tác cho Thị ủy Bà Rịa. 46
27/01/2011 Quyết định số 275/QĐ-UBND việc phê duyệt phương án cung cấp điện mùa khô năm 2011. 48
27/01/2011 Quyết định số 276/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Cảng vụ đường thủy nội địa. 59
15,501,933 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner