"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2011 Ngày 28 tháng 2 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27/01/2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND về việc bãi bỏ khoản thu tiền xây dựng cơ sở vật chất trường học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm học 2010-2011. 03
27/01/2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND phê duyệt đề án phát triển bóng đá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2013. 05
27/01/2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ban hành chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 08
21/02/2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về cấp nhà, hạng nhà, giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 20
21/02/2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND về việc quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 33
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25/02/2011 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô năm 2011 trên địa bàn tỉnh. 36
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14/02/2011 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. 42
28/01/2011 Quyết định số 277/QĐ-UBND về việc cho Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi quốc tế thuê rừng. 45
08/02/2011 Quyết định số 307/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ và thiết bị. 48
15,533,430 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner